Model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid

Het afgelopen jaar is met O&O medewerkers, sociale partners en wetenschappers gewerkt aan het model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Want wat is dat eigenlijk “eigen regie” en wat verstaan we onder “duurzame inzetbaarheid”? Wat valt daar wel en niet onder?

Het model is gebaseerd op de praktijk van ruim twintig samenwerkende O&O organisaties en hun sociale partners en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met TNO, Menno Vos (Lector Leven Lang Ontwikkelen, Windesheim), Jos Sanders (Lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan, HAN) en Wecreate Consulting.

Het model draagt bij aan het spreken van dezelfde taal en vormt de basis voor de overige activiteiten binnen het project O&O organisaties samen sterk voor meer eigen regie. Doel van dit project is om een brede samenwerking tussen praktijk, kennis en beleid te realiseren die werkgevers en werkenden in staat stelt om in de praktijk vorm te geven aan eigen regie in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

Benieuwd naar het model? Download hieronder het whitepaper.