Samenwerkende O&O organisaties

Bij sector overstijgende vraagstukken kunnen O&O organisaties van elkaar leren en met elkaar innoveren. Om meer efficiëntie en effectiviteit in de aanpak te bereiken en te voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden, hebben diverse A&O en O&O organisaties begin 2017 de samenwerking opgezocht.

Eenheid in diversiteit

Het motto van de Samenwerkende O&O organisaties is eenheid in diversiteit: de O&O organisaties hebben ieder hun eigen sectorale expertise, maar werken samen waar dat kan. Het gaat daarbij om het vergroten van de kansen voor werkenden, werkgevers en de maatschappij in een tijd van grote veranderingen op de arbeidsmarkt.

Samen stimuleren wij onderlinge kennisuitwisseling via de jaarlijkse O&O Deelmarkt waar O&O medewerkers kennis, ervaringen en producten delen. Ook organiseren wij jaarlijks de O&O conferentie, waar wij met relevante stakeholders in gesprek gaan over de rol en activiteiten van O&O organisaties op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Samen sterk voor meer eigen regie

Speerpunt van de O&O samenwerking voor de komende jaren is het versterken van de eigen regie van werkenden. Om deze reden zijn de Samenwerkende O&O organisaties het project Samen sterk voor meer eigen regie gestart. Hierbij wordt kennis van praktijk en wetenschap gebundeld om antwoord te geven op de vraag: Hoe kunnen werkgevers en werknemers gestimuleerd en gefaciliteerd worden om meer eigen regie op LLO en duurzame inzetbaarheid te nemen?

Model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid

Het afgelopen jaar is met O&O medewerkers, sociale partners en wetenschappers gewerkt aan het model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Want wat is dat eigenlijk “eigen regie” en wat verstaan we onder “duurzame inzetbaarheid”? Wat valt daar wel en niet onder?

Het model is gebaseerd op de praktijk van ruim twintig samenwerkende O&O organisaties en hun sociale partners en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met TNO, Menno Vos (Lector Leven Lang Ontwikkelen, Windesheim ...

Lees verder

Samenwerkende Organisaties

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! De onderstaande O&O organisaties hebben de handen ineen geslagen om samen te werken op sectoroverstijgende thema's.