Samenwerkende O&O organisaties

Bij sector overstijgende vraagstukken kunnen O&O organisaties van elkaar leren en met elkaar innoveren. Om meer efficiëntie en effectiviteit in de aanpak te bereiken en te voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden, hebben diverse A&O en O&O organisaties begin 2017 de samenwerking opgezocht.

Lees meer over de Samenwerkende O&O organisaties

Model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid

Het afgelopen jaar is met O&O medewerkers, sociale partners en wetenschappers gewerkt aan het model Stimuleren eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Want wat is dat eigenlijk “eigen regie” en wat verstaan we onder “duurzame inzetbaarheid”? Wat valt daar wel en niet onder?

Het model is gebaseerd op de praktijk van ruim twintig samenwerkende O&O organisaties en hun sociale partners en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met TNO, Menno Vos (Lector Leven Lang Ontwikkelen, Windesheim ...

Lees verder

"Eenheid in diversiteit"

Samenwerkende Organisaties

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! De onderstaande O&O organisaties hebben de handen ineen geslagen om samen te werken op sectoroverstijgende thema's.