Coach Leidraden Eigen Regie

NPDI heeft op basis van het model Eigen Regie coach leidraden ontwikkeld. Deze helpen om met medewerkers het gesprek aan te gaan over eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Vanuit het Innovatielab Eigen Regie heeft NPDI voor ieder onderdeel van duurzame inzetbaarheid een aparte coach leidraad: Gezonde Leefstijl, Leren & Ontwikkelen en Loopbaanstappen. Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op de website van NPDI

Coach leidraden Eigen Regie