5 x 2 x 3 voor eigen regie!

Home Toolbox eigen regie Kennis 5 x 2 x 3 voor eigen regie!

5 x 2 x 3 voor eigen regie verwijst naar de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het voeren van eigen regie. Vijf beïnvloedingsfactoren, twee verantwoordelijken en drie gedragsclusters. Het whitepaper presenteert een gemeenschappelijk begrippenkader voor de gesprekken die we voeren over eigen regie.

Het model Eigen Regie draagt bij aan het spreken van dezelfde taal. Het vormt de basis voor het verbeteren van het aanbod van O&O organisaties rondom interventies op het gebied van eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

In het whitepaper krijg je antwoord op belangrijke vragen als:

  • Wat bedoelen we precies met eigen regie?
  • Hoe is dat verbonden met duurzame inzetbaarheid?
  • Wat verstaan we onder “duurzame inzetbaarheid”?
  • En welke factoren dragen dan bij aan het versterken van eigen regie op die duurzame inzetbaarheid?

Lees hier het whitepaper.