Meetinstrument Eigen Regie

   

De kenniskamer Eigen Regie heeft samen met samenwerkende O&O-organisaties het meetinstrument Eigen Regie ontwikkeld. Met als doel O&O-organisaties een gemeenschappelijk meetinstrument te bieden om hun aanbod en interventies rondom eigen regie te monitoren en evalueren. Dit maakt niet alleen de effectiviteit van de eigen interventies inzichtelijk. Met de uitkomsten kunnen bestaande diensten en interventies ook gericht worden aangepast.

Het meetinstrument Eigen Regie geeft informatie over:

  • van eigen regie (weten, willen, kunnen, durven mogen) in organisaties.
  • Hoe de beïnvloedingsfactoren zich verhouden tot het leren en ontwikkelen, zetten van loopbaanstappen en een gezonde leefstijl van medewerkers in de organisatie.
  • Op welke beïnvloedingsfactoren de organisatie zich kan richten om eigen regie op duurzame inzetbaarheid te versterken.
  • Welke rol leidinggevenden kan pakken om eigen regie in de organisatie te stimuleren.

Het meetinstrument Eigen Regie is op dit moment in ontwikkeling. Meer informatie volgt snel