Routekaart Eigen Regie

De routekaart Eigen Regie is een handig hulpmiddel voor O&O-medewerkers. De routekaart helpt om vanuit het Eigen Regie-model én met draagvlak vanuit de doelgroep gerichte interventies te ontwikkelen. Zo creëer je meer eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

Uit welke stappen bestaat de routekaart?

De routekaart Eigen Regie doorloop je samen met je O&O-collega’s. In drie stappen ontwikkel je een concreet startpunt voor een interventie gericht op eigen regie. Iedere stap check je bij de doelgroep. Verzamel daarom van tevoren een klankbordgroep bij wie je de uitkomsten van de stappen kan toetsen.

Stap 1: Focus

In de eerste stap van de routekaart bepaal je het gemeenschappelijk beeld en richting voor de interventie. Je bespreekt het doel, op welke pijler van duurzame inzetbaarheid de interventie inspeelt en op welke doelgroep je je richt. Met deze informatie ga je aan de slag.

Stap 2: Analyse en probleemdefinitie

Stap 2 geeft inzicht in het eigen aanbod op het gebied van eigen regie en hoe je deze kan verbeteren. Welke beïnvloedingsfactoren zijn bij jouw organisatie meer of minder aanwezig? Daarbij ontdek je de belemmeringen van de doelgroep om eigen regie te nemen.

Aan de hand van deze informatie bepaal je op welke beïnvloedingsfactor(en) van eigen regie de interventie zich richt.

Stap 3: Verdieping oplossingsrichtingen

In de laatste stap verdiepen we ons in de beïnvloedingsfactoren van eigen regie. Hoe werken de factoren? En hoe kan je erop sturen? Samen met je collega’s stel je een ontwikkelvraag op. De ontwikkelvraag vormt de basis voor de interventie gericht op meer eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

Ben je geïnspireerd? Ga aan de slag met de routekaart Eigen Regie!

 

 

Routekaart Eigen Regie