Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

O&O Deelmarkt 2020

A&O en O&O organisaties zijn dagelijks bezig om werkgevers en werknemers te ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hierbij hebben zij sectorspecifieke uitdagingen, maar zijn er ook gemeenschappelijke vraagstukken. Door kenniservaringen en instrumenten met elkaar uit te wisselen, wordt voorkomen dat zij het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Op 4 februari 2020 vond daarom de tweede editie van de O&O De ...

Lees verder

O&O conferentie 2019

Vorig jaar vond de eerste O&O conferentie plaats. Hier riep Minister Koolmees alle deelnemers op om kennis en krachten te bundelen en samen een doorbraak te realiseren op een Leven Lang Ontwikkelen en een leercultuur tot stand brengen.

Wat is er sindsdien gebeurd? Graag delen wij tijdens de volgende O&O conferentie de opgedane kennis en ervaringen met elkaar. Daarbij kijken we vooruit en onderzoeken wij mogelijkheden om ons samen sterk te maken voor een Leven Lang Ontwikkelen.


O&O organisaties zetten zich dagelijks in voor de werknemers en werkgevers binnen hun sector. Sommige onderwerpen en uitdagingen zijn sectoroverstijgend. Door kennis, ervaringen en instrumentenop deze onderwerpen met elkaar te delen, wordt voorkomen dat dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Om deze reden kwamen beleidsmedewerkers,projectmanagers en onderzoekers van 28 O&O organisaties op 21 september bijeen in Woerden. Tijdens twee workshoprondes werden kennis, ervaringen en instrum ...

Lees verder