Eigen Regie artikel HRM

De huidige arbeidsmarkt vraagt dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Zelf de regie nemen over hun loopbaan. Dat vraagt om een stimulerende werkomgeving die eigen regie ondersteunt.

In het artikel ‘Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling’ leer je meer over eigen regie en hoe je dit bij medewerkers stimuleert. Onderwerpen die in het artikel aan bod komen zijn:
– Hoe stimuleer je medewerkers om zelf richting te geven aan hun loopbaan en ontwikkeling?
– Hoe beïnvloed je eigen regie van medewerkers?
– Hoe stimuleer je eigen regie binnen een organisatie?
– Hoe faciliteer je als HR-medewerkers eigen regie en geef je vertrouwen om te ontwikkelen?

Leer meer over eigen regie in de loopbaan en ontwikkeling.