Toolbox eigen regie

Home Toolbox eigen regie

Houd zelf de regie op duurzame inzetbaarheid

Voor jou als medewerker van een van de Samenwerkende O&O-organisaties is eigen regie op duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp. Om je te helpen dit onderwerp onder de aandacht te brengen, is de toolbox Eigen Regie ontworpen. Doe met de toolbox meer kennis op over het onderwerp eigen regie. Laat je inspireren door voorbeelden uit de toolbox. Gebruik tools om collega’s het Eigen Regie-model (beter) te laten begrijpen en ermee aan de slag te gaan. Zet de toolbox ook in bij de communicatie over eigen regie naar de werkgevers en werknemers in jouw sector.

Bekijk de toolbox

Vanuit de O&O-samenwerking houden we het graag zo eenvoudig mogelijk. Daarom is de toolbox Eigen regie opgebouwd uit drie delen:

  • Kennis
  • Inspiratie
  • Aan de slag

De toolbox wordt steeds aangevuld met voorbeelden, tools en webinars. Houd de toolbox dus goed in de gaten.

De toolbox Eigen Regie is onderdeel van het ESF-project Samen sterk voor meer eigen regie.

Veelgestelde vragen

Een duurzaam inzetbare medewerker:

  • Leert en ontwikkelt zich

Werk verandert, zo ook de eisen die aan een medewerker worden gesteld. Om een functie goed uit te voeren, nu en in de toekomst, is het van belang dat de medewerker zich ontwikkelt en de benodigde kennis en vaardigheden leert.

  • Zet loopbaanstappen

Soms sluiten de wensen en competenties van een medewerker niet meer aan op de (toekomstige) eisen van de werkgever. Een duurzaam inzetbare medewerker zet in dat geval loopbaanstappen en richt zich op een andere functie.

  • Heeft een gezonde leefstijl

Gezondheid is van invloed op de mate waarin een medewerker inzetbaar is. Door te werken aan een gezonde leefstijl, is de kans groter dat een medewerker gezond aan het werk blijft. Het gaat hierbij om zowel fysiek als mentaal gezond zijn en blijven.

Eigen regie betekent dat medewerkers aan het roer staan van hun loopbaan. Ze maken bewust hun eigen keuzes, ondernemen actie en nemen verantwoordelijkheid. In relatie tot duurzame inzetbaarheid gaat eigen regie nemen over de volgende gedragingen:
• Ik leer en ontwikkel me;
• ik zet loopbaanstappen;
• ik heb een gezonde leefstijl.
Medewerkers zijn eigenaar van hun duurzame inzetbaarheid en geven hier zelf invulling aan.

Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Maar de leidinggevende en organisatie spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en faciliteren van de medewerkers. Duurzaam inzetbare medewerkers vragen namelijk om een werkcontext die hen in staat stelt om eigen regie te nemen.

Rol leidinggevende
De leidinggevende informeert, stimuleert, helpt, vertrouwt en faciliteert. De leidinggevende gaat en blijft in gesprek met medewerkers over duurzame inzetbaarheid. Waar loopt de medewerker tegenaan? Hoe kan hij of zij aan de slag met eigen regie?

Rol organisatie
De organisatie informeert én faciliteert zowel de medewerkers als de leidinggevenden over eigen regie. Een organisatie heeft een belangrijke rol bij het creëren van urgentiebesef. Om de doelen van de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid te bereiken biedt een organisatie praktische en persoonlijke ondersteuning. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat medewerkers op de hoogte zijn van (toekomstige) ontwikkelingen, wat dit betekent voor benodigde vaardigheden op de werkvloer en hoe medewerkers hiermee aan de slag kunnen.

Het bespreekbaar maken van duurzame inzetbaarheid leidt tot bewustwording en brengt beweging op gang. Het gesprek tussen medewerker en werkgever is daarbij heel belangrijk.

De beïnvloedingsfactoren van eigen regie zijn daarbij van belang:
• Weten (bewustzijn/informatie);
• Willen (motivatie/stimulatie);
• Kunnen (kwalificaties);
• Durven (vertrouwen);
• Mogen (faciliteiten).

Meer weten over de beïnvloedingsfactoren op hoofdlijnen? Bekijk de kennisclip Algemeen over het Eigen Regie-model.

Ben je op zoek naar meer verdieping? Bekijk in dat geval de kennisclips over Weten, Willen, Kunnen, Durven en Mogen. In deze video’s wordt de theorie achter de beïnvloedingsfactoren uitgelegd en besproken hoe je de factoren kan versterken.

Hoe stimuleer je eigen regie op duurzame inzetbaarheid? Een complexe vraag waar niet alleen O&O organisatie en hun sociale partners mee bezig zijn. Ook overheid, onderwijs- en kennisinstellingen zijn bezig met dit onderwerp.

Ondanks dat er veel kennis over eigen regie beschikbaar is, wordt deze weinig gebundeld en gedeeld. In het ESF-project Samen sterk voor meer eigen regie werken we samen om kennis en ervaring rondom eigen regie op duurzame inzetbaarheid vanuit wetenschap en praktijk te bundelen.

Hierbij is het belangrijk dat we allemaal dezelfde taal spreken. Met O&O medewerkers, sociale partners en wetenschappers is daarom gewerkt aan een gemeenschappelijk model Stimuleren van eigen regie op duurzame inzetbaarheid. In dit model wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat bedoelen we met eigen regie? En welke factoren beïnvloeden de mate van eigen regie op duurzame inzetbaarheid?

Meer weten over het model?

Klik hier voor het model

Klik hier voor de kennisclip over het model

Klik hier voor de Whitepaper O&O – 5 x 2 x 3 voor eigen regie

Om antwoord te geven op de vraag ‘Hoe stimuleer je eigen regie op duurzame inzetbaarheid?’ hebben we binnen het project Samen sterk voor meer eigen regie gewerkt aan drie onderwerpen: kennis, inspiratie en toepassing.

Alle kennis en informatie die wij in de afgelopen drie jaar over deze onderwerpen hebben verzameld vind je terug in de Toolbox Eigen Regie.

Meer weten over de achtergrond van het Eigen Regie model? Leer meer over de wetenschap achter eigen regie op de Kennis pagina.

Benieuwd hoe je de informatie uit het Eigen Regie model vertaalt naar de praktijk? Op de pagina Inspiratie’ laten verschillende O&O organisaties zien hoe zij met eigen regie aan de slag zijn gegaan.

Zelf een aanpak voor eigen binnen jouw organisatie opzetten? Op de pagina Aan de slag’ vind je verschillende tools die je helpen bij de eerste stappen.