O&O Deelmarkt 2018

O&O organisaties zetten zich dagelijks in voor de werknemers en werkgevers binnen hun sector. Sommige onderwerpen en uitdagingen zijn sectoroverstijgend. Door kennis, ervaringen en instrumentenop deze onderwerpen met elkaar te delen, wordt voorkomen dat dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Om deze reden kwamen beleidsmedewerkers,projectmanagers en onderzoekers van 28 O&O organisaties op 21 september bijeen in Woerden. Tijdens twee workshoprondes werden kennis, ervaringen en instrumenten uitgewisseld.

De dag begon met een gezamenlijke lunch, waar de eerste kennismakingen werden gemaakt. Deelnemers werden bevraagd naar welke kennis zij kwamen halen (bijvoorbeeld: “hoe koppel je diverse activiteiten tot een samenhangend geheel”) en brengen  “instrumenten om het gesprek over duurzame inzetbaarheid aan te gaan” en “ervaringen regionale samenwerkingsverbanden”).

Vervolgens werd de dag officieel afgetrapt: we zijn beland in de 21eeeuw en dit vraagt om 21st century skills. Samenwerking is er daar een van! O&O directeuren Erik Yperlaan, Marieke Huber en Eduard de Bruijn benadrukten de winst die te behalen valt uit het delen van ervaringen: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

In twee workshoprondes stond het delen van projecten, instrumenten en ervaringen dan ook centraal. Deelnemers gingen in gesprek over de thema’s instroom; leercultuur; duurzame inzetbaarheid; stimuleren eigen regie; duurzame flex; regionale samenwerking en intersectorale arbeidsmobiliteit. Hier vloeiden meteen al een aantal vervolgafspraken voort!

Kortom, de O&O Deelmarkt 2018 was geslaagd: op naar de volgende editie!