Aftrap Lerend Netwerk Eigen Regie


Op 11 juni 2019 vond de aftrap plaats van het Lerend Netwerk Eigen Regie! In dit lerende netwerk wordt kennis uit wetenschap en praktijk samengebracht om samen antwoord te geven op de vraag:

Hoe kunnen werkgevers en werknemers gestimuleerd worden om meer eigen regie te nemen op duurzame inzetbaarheid?

Om hiertoe te komen is de eerste stap het vormen van een gezamenlijk begrippenkader: Wat verstaan we gezamenlijk onder "eigen regie op duurzame inzetbaarheid"? Door samen dezelfde taal te spreken, kan namelijk gewerkt worden aan een gezamenlijke aanpak die optimaal effect genereert.

"Wat verstaan we onder eigen regie? Welke thema's vallen onder duurzame inzetbaarheid? Welke factoren zijn van invloed op de eigen regie van medewerkers?"

Over deze vragen gingen medewerkers van O&O organisaties in gesprek met elkaar en met experts uit de wetenschap. Aanwezig waren onder andere Tinka van Vuuren (Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement), Jos Akkermans (Universitair Hoofddocent in Duurzame Loopbanen en Organisatiegedrag) en Petra Biemans (Lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap).

De aanwezigen hebben in groepen gebrainstormd over diverse thema's van duurzame inzetbaarheid. De resultaten van de bijeenkomst worden op dit moment verwerkt door de kenniskamer en zullen verder besproken worden tijdens de tweede werksessie. Wordt vervolgd!

Omschrijving van eerste bijeenkomst Lerend Netwerk Eigen Regie door deelnemers.

Het Lerend Netwerk Eigen Regie is onderdeel van het project O&O organisaties samen sterk voor meer eigen regie. Meer weten over dit project? Klik dan hier.