Kennismaken met: Sanne van der Hammen

Maak kennis met Sanne van der Hammen, Beleidsadviseur Duurzame inzetbaarheid bij OOC, opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche en lid van de O&O stuurgroep Eigen Regie.

Wie ben je?

Ik ben Sanne van der Hammen. Ik werk sinds 1 september 2023 als beleidsadviseur duurzame inzetbaarheid bij OOC. OOC bestaat uit vele deelbranches, zoals de carrosserie- en autoschadebranche. Hiervoor heb ik bij het O&O fonds Wij Techniek gewerkt.

Waarom ben je lid van de stuurgroep?

Ik ben aangesloten bij de stuurgroep Eigen Regie, omdat we als O&O fondsen allemaal bezig zijn met het thema Eigen Regie. Bijvoorbeeld, in de carrosseriebranche is er veel werk te verrichten met een tekort aan personeel, waardoor Eigen Regie een essentieel thema is geworden. Het is zonde als elk O&O fonds zelf het wiel uit moet vinden. De stuurgroep kan een verbindende rol spelen om van elkaar te leren.

Wat is jouw connectie met het thema Eigen Regie?

Het is belangrijk dat mensen zelf nadenken over welke kant ze op willen met hun carrière, en wat ze nodig hebben om daar te komen. Niet alleen omdat hun leidinggevende dit van hen vraagt, maar ook omdat dit voor henzelf belangrijk is. Het is vooral mooi als vakmensen met hun leidinggevende een gelijkwaardig gesprek voeren over de ontwikkeling van de medewerker. Uiteindelijk zijn  een bedrijf én de medewerker gebaat bij deze ontwikkeling. Omdat dit te realiseren zijn we bij OOC in een nieuwe fase beland. OOC is tot nu toe onbekend bij een groot deel van de aangesloten bedrijven en hun medewerkers. Daarom richten we ons de komende tijd op het bezoeken van bedrijven, zodat ze bekend kunnen worden met OOC. Eigen Regie van de medewerker is een belangrijk gespreksonderwerp evenals de leer- en ontwikkelcultuur binnen de bedrijven. Ons doel is om op een laagdrempelige manier kennis te delen, en met elkaar daar over in gesprek te gaan. Hierbij benadrukken we dat het doel is om werkplezier te verhogen en bij te blijven bij alle ontwikkelingen, en niet omdat het moet.

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?

Ik loop al heel wat jaren mee in “O&O fondsen land”, dus wil je een keer sparren? Mail me op S.vanderhammen@oocinfo.nl.