Kennismaken met: Albert Bosma

De stuurgroep O&O Eigen Regie zet zich actief in voor het Lerend Netwerk. Dit doen we door activiteiten vorm te geven en te organiseren die aansluiten bij de behoeften van de leden van het netwerk. De stuurgroepleden stellen zich graag aan je voor! Deze keer maak je verder kennis met: Albert Bosma, Beleidsadviseur bij Stiching OOM (Opleidings- en ontwikkelingsfonds Metaalbranche).

Wie ben je?

Mijn naam is Albert Bosma. Ik werk inmiddels al 18 jaar voor Stichting OOM, het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de Metaalbranche. Sinds enige jaren werk ik bij OOM in de functie van beleidsadviseur.

Waarom ben je lid van de stuurgroep?

Ik ben lid van de stuurgroep omdat dit past binnen mijn functie als beleidsadviseur bij OOM. Werknemersbenadering (welke faciliteiten, welke verplichtingen, welk gedrag etc.) is mijn beleidsveld. Dit thema is de afgelopen jaren een belangrijk thema geweest en zal dit in de toekomst zeker ook blijven! Daarnaast speel ik ook een rol in de jaarlijkse O&O deelmarkt. Ik vind het belangrijk om kennis te delen over het ambitieuze maar complexe thema van werknemersverantwoordelijkheid op het gebied van scholing, ontwikkeling en loopbaan.

Wat is jouw connectie met het thema Eigen Regie?

Het meest complexe aan Eigen Regie vind ik de definitie, als je dit al vast wilt stellen(?). Wanneer is er nou precies sprake van Eigen Regie? Gaat het er niet om dat mensen gestimuleerd worden? En in de gelegenheid worden gesteld / worden gefaciliteerd om als dit nodig blijkt, zelfstandig loopbaan stappen te zetten? Of dit vervolgens in samenspraak gaat met een werkgever, adviseur of budget van elders is voor mij dan van secundair belang.

Waarom is OOM lid van de Samenwerkende O&O?

Onze organisatie neemt deel, omdat wij het belang van kennisuitwisseling, gedeelde ervaringen en samen optrekken daadwerkelijk inhoud willen geven. Zo creëer je een situatie waar je kunt halen én brengen.

Hoe kunnen mensen contact met jou opnemen?

Heb je een vraag voor mij? Neem gerust contact met me op via a.bosma@OOM.nl.