Kennisdocument SER – Eigen regie op LLO

Werkenden moeten zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat zij zelf het heft in handen nemen, blijven nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten om zich te ontwikkelen.

Vanuit haar rol als aanjager van een Leven Lang Ontwikkelen heeft de SER samen TNO, Windesheim, AWVN en eelloo de belangrijkste kennis van experts op het gebied van het stimuleren van eigen regie, gebundeld in een kennisdocument.

Het document gaat in op o.a. de betekenis van eigen regie en mogelijke interventies door verschillende actoren in de organisatie. Hierbij zijn ook de inzichten meegenomen uit het model Stimuleren van eigen regie op duurzame inzetbaarheid van de Samenwerkende O&O organisaties.

Klik hier voor Kennisdocument Loopbaan & Ontwikkeling van de SER.