Intersectorale samenwerking tussen de uitzendbranche en verschillende sectoren

Doorzaam kent al sinds 2010 intersectorale samenwerkingen en heeft als doel om dit zoveel als mogelijk te realiseren. Hieronder een korte samenvatting van enkele samenwerkingen. Op de Doorzaam website valt meer informatie te vinden.  

Groot en klein metaal

Sinds 2010 werkt Doorzaam al samen met de opleidingsfondsen OOM en A+O Metalektro. Het doel van deze samenwerking is het opleiden van uitzendkrachten in een leerwerktraject (BBL) niveau 2, 3 of 4 in de metaal. Doorzaam stelt voor uitzendorganisaties de mentorvergoeding van €400 beschikbaar. OOM en A+O stellen hun leerwerkbijdrage (of een gedeelte hiervan) beschikbaar aan hun werkgevers ofwel de praktijk biedende organisatie.

Land- en tuinbouw

Doorzaam, Stigas, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en FNV, vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken. Uitzendkrachten vormen hierop geen uitzondering. En daarom hebben zij hun handtekening gezet onder de intentieverklaring "Uitzendkrachten werken veilig".

Met deze intentieverklaring slaan opdrachtgevers, uitzendkrachten en uitzendbureaus de handen ineen. Daarmee wordt extra slagkracht gecreëerd. De kennis van opdrachtgevers, uitzendkrachten en uitzendbureaus over hun rechten en plichten wordt bevorderd.

En daarnaast worden ze ondersteund met advies, voorlichting en activiteiten. Als ambassadeur deel je jouw activiteiten voor een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw uitzendkrachten met de sector. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe krachtiger de boodschap!

Levensmiddelenindustrie

De samenwerking met SOL geeft uitzendkrachten in de levensmiddelenindustrie de gelegenheid om gebruik te maken van kosteloze ontwikkeltrajecten binnen de NL Leert Door subsidie.

Groothandel bouwmaterialen

Hibin Opleidingen en Doorzaam stellen samen 50 scholingsvouchers beschikbaar voor uitzendkrachten in de bouwmaterialengroothandel, zodat de uitzendkracht meteen relevante vakvaardigheden beheerst.

Installatietechniek

De technische installatiebranche is op zoek naar goede vakmensen. Daarom stimuleert Wij Techniek, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf, installatiebedrijven graag om mensen voor te bereiden op een boeiende baan in de branche. Wij Techniek doet dit met TeamWork: de nieuwe instroom voor het opleiden en begeleiden van (nieuwe) vakmensen. Doorzaam stimuleert dit initiatief bij uitzendorganisaties.

 

Meer informatie

www.doorzaam.nl/samenwerkingen         

Contact met Doorzaam

Chantal Huinder | Directeur Doorzaam | huinder@doorzaam.nl | www.doorzaam.nl