Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland

Het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland is een intersectoraal netwerk van bedrijven vanuit de foodsector, de bouw, de techniek, de procesindustrie en afvalverwerking. De rode draad hierin is dat het industriële bedrijven zijn in verschillende sectoren. Aan dit netwerk nemen ook het MBO-onderwijs, het UWV en de gemeente deel. SOL (Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie) is initiator en penvoerder van het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland

Activiteiten binnen het mobiliteitsnetwerk:

  • Het uitwisselen van personeel en vacatures
  • Kennisdeling rondom oplossingen over actuele HR-vraagstukken
  • Een online omgeving waarin zij hun vacatures delen
  • Een online platform waarin medewerkers hun profiel kunnen plaatsen, online testen aangeboden krijgen en gematcht worden met vacatures
  • Samenwerken in profilering op de arbeidsmarkt
  • Samenwerken op actuele thema’s zoals; het inspelen op de wensen en behoeften van jongeren, het organiseren van zij-instroom en Instroom van statushouders
   

Meer informatie

www.mobiliteitsnetwerk-noord.nl

 

Contact met SOL

info@sol-online.nlwww.sol-online.nl