Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT)

De ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals robotisering en digitalisering, zijn een kans om beter passende of nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking te creëren.

In KIT bundelen TNO en Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (SBCM (A&O fonds sociale werkbedrijven) en Cedris) hun krachten door kennis van wetenschappelijk onderzoek van TNO te verenigen met het grote netwerk van sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen van Cedris en met de kennisontwikkeling en innovatiekracht voor sociale werkgelegenheid van SBCM.

KIT dient als katalysator en verbinder om onderzoek en experimenten te starten, te begeleiden en te evalueren en deze kennis te delen met andere sectoren. Een mooi voorbeeld binnen KIT zijn de zogenaamde Technohubs Inclusieve Technologie (TINT’s): in de regio ontstaat een omgeving waar mensen worden opgeleid, waar mensen zonder kwalificatie proeven aan technologie in relatie tot werk in de regio. Oftewel een hybride leeromgeving waarin technologie, onderwijs, werkgevers en (potentiële) werknemers samenkomen (samenwerking van publieke & private partijen).

 

Meer informatie

www.inclusievetechnologie.nl

 

Contact met SBCM

Bruno Fermin | Fondsmanager SBCM | b.fermin@caop.nlwww.sbcm.nl