Sector metaalbewerking en samenwerking

Er wordt door OOM (metaalbewerking) op verschillende manieren met andere private en ook publieke partijen samengewerkt. Allereerst werken wij natuurlijk samen in diverse projecten op het gebied van LLO, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt met onze sociale partners, andere O&O-fondsen maar ook partijen als SBB, de MBO-raad en hogescholen.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn projecten zoals ‘Werkplekleren in de Techniek’ wat zich inzet voor het stimuleren van werkplekleren, een gebruiksvriendelijke leeromgeving ontwikkeld voor en door technische bedrijven (Ozone, zie hier) en de ‘Praktijkopleidersdagen’ (zie hier) wat bijeenkomsten zijn waarop praktijkopleiders collega-praktijkopleiders kunnen ontmoeten, kennisdelen en inspirerende sprekers en workshops op het programma staan. Dit jaar was het thema ‘coachen’. Keynote speaker dit jaar was Lucia Rijker.

Ook hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met SBB gesloten om samen op te trekken op het brede terrein van leven lang ontwikkelen, leercultuur en zij-instroom gericht op MBO-leerlingen, praktijkopleiders en leerbedrijven. Maar ook op en werken we samen met Windesheim aan een leercultuurscan voor het mkb-metaal.

Daarnaast werkt OOM ook samen in de regio middels servicepunt techniek. Samen met andere technische fondsen en sociale partners wordt er in de regio veel samengewerkt in projecten maar ook in meer structurele verbanden zoals SPT (servicepunten techniek) waar (meestal) samen met UWV en gemeenten plannen worden uitgevoerd op de thema’s LLO en zij-instroom.

 

Meer informatie

www.werkpleklerenindetechniek.nl

www.ozone.nl

www.praktijkopleidersdagen.nl

www.oom.nl/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-juni-2019-(1)/ Praktijkopleidersdagen

www.spt-noord.nl

www.sptmidden.nl

 

Contact met OOM

Erik Yperlaan | Directeur OOM | e.yperlaan@oom.nl | www.oom.nl