Best practice: intersectorale samenwerking en samenwerking in de regio

O&O fondsen Bouw en Infra en O&O fonds Wij techniek kennen een goede samenwerking. Deze samenwerking uit zich in de beschikbaarheid van arbeidsmarktadviseurs in de regio’s Noord, Zuid, Oost, Randstad Noord en Randstad Zuid met goede contacten met UWV en Gemeenten. Deze adviseurs zijn aangesteld om alle kandidaten en bedrijven die zich melden voor een zij-instroom goed en persoonlijk te begeleiden. Ook hebben wij met Wij Techniek een projectvoorstel gedaan onder de expeditieregeling: Samen leren en ontwikkelen in Gelderland en Overijssel.

Naast het aanbieden van DI-adviesgesprekken voor medewerkers kunnen medewerkers in de bouw en infra ook kosteloos een loopbaanadviestraject volgen bij één van de drie loopbaanadviesbureaus, die specifieke kennis hebben over de ontwikkelingen in de bouw & infra.

 

Meer informatie

www.bouweninfravakkrachten.nl

 

Contact met O&O fonds Bouw en Infra

Henry Bleker | Secretaris sectorfondsen Bouw & Infra | hb@tbbouw.nl | www.bter-bouw.nl/o-en-o-fonds