Instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Al enkele jaren werkt OOI (isolatiebranche) samen met een bureau in Rotterdam dat mensen met een grotere afstand op de arbeidsmarkt aan werk helpt.

Aanvankelijk richtte het bureau zich op gedetineerden die terug keren naar de samenleving, inmiddels is de instroom meer divers.

Het bureau zorgt ervoor dat deze (voornamelijk) mannen eerst leren het werkritme op te pakken. Als dat gerealiseerd is, wordt een selectie gemaakt van kandidaten die interesse hebben voor de Isolatiebranche. Wanneer er een groep van maximaal 10 deelnemers is gevormd, verzorgt OOI een basiscursus voor het werken in de industrie. Na deze vierdaagse cursus zijn de kandidaten in staat om mee te draaien bij bedrijven om daar uiteindelijk in te stromen.

Omdat OOI van tevoren niet weet welke kandidaat bij welk bedrijf instroomt, ziet OOI dit opleiden als een brede maatschappelijke taak voor de hele sector en worden deze mensen kosteloos (zowel voor het bureau als de bedrijven in de sector) opgeleid. OOI kan dit ook goed doen, omdat OOI beschikt over eigen docenten en opleidingsmiddelen.

Op deze wijze slaagt de sector er ondanks de marktomstandigheden in om mensen te vinden voor de bedrijven en deze klaar te maken voor het werken in de sector.

 

Contact met OOI

Hylke Warners | Directeur OOI | warners@ooi.nl | www.ooi.nl