Model duurzame inzetbaarheid A&O fonds gemeenten

Het zijn roerige tijden voor lokale overheden: door de extra taken vanuit het Rijk en toenemende verwachtingen van inwoners, hebben gemeenten steeds meer werk te verzetten. Dit terwijl veel gemeenten kampen met financiële tekorten. Ook staat de samenstelling van gemeentepersoneel onder druk: het personeelsbestand vergrijst, verzuimpercentages nemen toe en de uitstroom van jonge ambtenaren wordt steeds groter. Functies veranderen qua inhoud en vereisten en kennis raakt sneller verouderd door nieuwe technologieën en veranderende wet- en regelgeving. De conclusie? Duurzame inzetbaarheid bij gemeenten is nu belangrijker dan ooit.

Het belang van duurzame inzetbaarheid

Organisaties die structureel investeren in duurzame inzetbaarheid, leveren over het algemeen betere prestaties, besparen op verzuim- en vervangingskosten en verlagen de kans op ongewenste uitstroom. Daarnaast zorgt het voor energieke, innovatieve, meer betrokken en gemotiveerde medewerkers. Investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat gemeenten klaar zijn en blijven voor hun overvolle takenpakket en draagt bij aan medewerkers die weer- en wendbaar zijn op de arbeidsmarkt: het liefst binnen de gemeenten, maar ook daarbuiten.

Concretiseer duurzame inzetbaarheid

Maar: hoe pas je dit toe op de werkvloer? Het loont om duurzame inzetbaarheid op de werkvloer te concretiseren, zodat:
  • Het hoger management van gemeenten de urgentie van duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie ervaart;
  • Leidinggevenden zich bewust zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid en dit kunnen doorvertalen in afdelingsdoelen;
  • Medewerkers zich bewust zijn van het belang van investeren in hun eigen duurzame inzetbaarheid
  • Effectief HR-beleid een rol kan spelen in het opzetten en bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

A&O fonds gemeenten

A&O fonds Gemeenten hanteert de volgende definitie van duurzame inzetbaarheid: “Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers nu en in de toekomst fysiek, mentaal en sociaal gezond, waardevol werk kunnen blijven doen dat past bij hun talenten, ambities en mogelijkheden. Dat vraagt om tijdige en voortdurende actie en interactie tussen werkgever en werknemer.” Het fonds gebruikt voor de samenhang tussen activiteiten rond duurzame inzetbaarheid haar eigen model. Het model is een combinatie van het DI-model van de Samenwerkende O&O fondsen, dat zich focust op Eigen Regie van medewerkers op duurzame inzetbaarheid en de organisatiefactoren zoals die door Factor Vijf gedestilleerd zijn uit jarenlang onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Het model laat zien dat duurzame inzetbaarheid uit verschillende onderdelen bestaat die met elkaar samenhangen. A&O fonds Gemeenten helpt gemeenten met de praktische toepassing van deze organisatiefactoren door bij elk thema tools te bieden en door gedragtips en inspirerende voorbeelden te delen.

Bekijk het model hier.

Meer informatie

Contact met A&O fonds gemeenten

Eveline Vat | Projectleider Subsidies | eveline.vat@aeno.nl | www.aeno.nl