Zicht op je bedrijf met de Quickscan van Volandis

Evalien Jones werkt al 14 jaar bij Hegeman Bouw & Infra. Eigenlijk zei ze altijd: “na 10 jaar moet je wegwezen”, maar de jaren zijn voorbijgevlogen en ze werkt er nog steeds naar volle tevredenheid als HR-manager. Af en toe waren het roerige tijden voor het bedrijf. Zo gingen ze door de crisis van 450 man personeel terug naar de 130 man nu. Dit bracht echter ook voordelen met zich mee. Evalien kent nu iedereen van gezicht en de cultuur binnen het bedrijf is aanzienlijk veranderd. Er is een andere directie waardoor de focus verschoven is van ervaring naar potentie. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van werknemers, bijvoorbeeld door middel van een Young Management Program.

Thermometer voor de organisatie

Natuurlijk heeft elk groot bedrijf zo zijn aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan verzuim, moeite met het vervullen van vacatures en druk op projecten. Juist daarom is Evalien zo blij met de Quickscan van Volandis: “De Quickscan is een handige en snelle tool voor bedrijven/afdelingen om zicht te krijgen op werknemers en hoe zij het werk ervaren. Zowel werkgever als de werknemers beantwoorden online 20 korte vragen, bijvoorbeeld over leefstijl, werk-privé balans en risico op uitval. Binnen 2 weken ontvang je een eindrapport per e-mail met de uitkomsten, maar eerder opvragen kan ook. Bij Hegeman werken we nu ruim een jaar met de Quickscan.” Evalien ziet het als een thermometer die ze elk kwartaal in de organisatie steekt. De respons is hoog (meer dan 50%) en de resultaten worden besproken in een Matrix-overleg met de managers.

Waardevolle signalen

Onderwerpen waar laag op wordt gescoord zijn goede signalen voor managers. Zij kunnen immers specifiek gaan letten op deze onderwerpen op de werkvloer. Daarnaast wil Hegeman graag transparant zijn naar alle werknemers. De uitkomsten van de Quickscan worden in een dashboard gezet, samen met bijvoorbeeld verzuimcijfers, en dit is inzichtelijk voor alle werknemers.

Zet de Quickscan naar jouw hand

Blijft een onderwerp in de volgende Quickscan laag scoren dan is tijd voor concrete acties. Zo werd er bijvoorbeeld in het 2e kwartaal van 2021 laag gescoord op vermoeidheid en herstel. “Dat was een aanleiding voor managers om werknemers actief te stimuleren om pauzes te houden in plaats van snel een broodje te eten achter het bureau”, aldus Evalien. Evalien kan de Quickscan aan iedereen aanraden. “Het kost amper tijd, maar je krijgt snel een goed beeld van wat er leeft. Daarnaast kun je ook eigen aanpassingen maken. De Quickscan werkt met een score in 3 kleuren (groen, oranje, rood). Wij hebben dit zelf omgezet naar getallen om een nog beter beeld te krijgen. Zo zet je de Quickscan in naar eigen wensen en behoeften.” Evalien is niet de enige die tevreden is over de Quickscan. Uit een recente enquête blijkt dat maar liefst 82% van de respondenten de Quickscan zou aanbevelen bij andere werkgevers in de (Af)Bouw & Infra.   Wil jij ook aan de slag met de Quickscan? Klik hier voor alle informatie.