Kennissessie Wij Techniek: Bouw aan de Toekomst

De kennissessie

Stimuleren van ontwikkelcultuur, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid.

Wij Techniek heeft in samenwerking met Techniek Nederland het project ‘Bouw aan de Toekomst’ opgezet. Een universele methodiek en (web)portaal van Wij Techniek, waar verschillende projecten in zijn ondergebracht, met als doel om wendbare en weerbare organisaties en werknemers te creëren. Dit doen ze door het stimuleren en faciliteren van leren en ontwikkelen in kleinere organisaties, het vergroten van de regie op eigen loopbaan en duurzame inzetbaarheid van medewerkers." In deze kennissessie deelt projectleider Bram Keuning hoe Wij Techniek precies te werk gaat en wat de geleerde lessen en ervaringen tot nu toe zijn. Het project op het gebied van Eigen Regie is niet alleen mooi en relevant, maar bevat ook waardevolle lessen voor alle O&O-fondsen!

Adviseurs ontwikkelcultuur

Wij Techniek zet een team van adviseurs en ondersteunend personeel in, samen met faciliteiten van Wij Techniek en Techniek Nederland, om bedrijven te helpen met vraagstukken over ontwikkelcultuur, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Deze vraagstukken moeten uiteindelijk gelinkt zijn aan de ontwikkeling van de vakmensen, de opdracht van Wij Techniek. De adviseur ontwikkelcultuur stelt na een inventariserend gesprek of bedrijfsanalyse een plan van aanpak op, bij voorkeur samen met medewerkers binnen het bedrijf, met als doel zelfredzaamheid van het bedrijf te bevorderen

Kijk terug!

Benieuwd naar meer uitleg over hoe Wij Techniek organisaties wend- en weerbaarder maakt? De kennissessie (van ongeveer 40 minuten) kun je hier terugkijken.

Contact met O&O fonds Wij Techniek

Bram Keuning - Projectleider Wij Techniek - https://www.wij-techniek.nl/bouwaandetoekomst/