Illustratie: ‘Maak van elk gesprek een succes!’

Een goed gesprek staat aan de basis van een sterke verbinding met je medewerkers. Het geeft de medewerker meer inzicht in wat de opgave is en hoe zijn talenten daaraan kunnen bijdragen. Voor leidinggevenden zijn goede gesprekken onmisbaar om de talenten van de medewerker in kaart te brengen en deze goed in te zetten. Maar: hoe zorg je er als leidinggevende voor dat deze gesprekken succesvol verlopen? Er zijn een aantal belangrijke knoppen waar je tijdens een gesprek aan kunt draaien: factoren die maken dat de medewerker met je in gesprek gaat over zijn kwaliteiten, valkuilen en wat hem zoal bezighoudt. Als je je bewust bent van de vijf succesfactoren, maak je van elk gesprek een goed gesprek: ongeacht het onderwerp.

Vijf succesfactoren

Samen met een groep gemeenten zijn wij in gesprek gegaan over de succesfactoren van een goed gesprek. Omdat beeld vaak sterker is dan woorden is hier een illustratie van gemaakt. Ook zijn er werkvormen beschreven waarmee een organisatie de illustratie zelf kan gebruiken en er is een flyer gemaakt die als gesprekshandvat kan dienen. Deze flyer is opgebouwd aan de hand van het model DI van A&O fonds gemeenten.

De illustratie brengt de vijf succesfactoren voor een goed gesprek in kaart:

  1. Gelijkwaardige houding
  2. Veiligheid bieden
  3. Oprecht geïnteresseerd zijn
  4. Kwetsbaarheid tonen
  5. Eerlijk en duidelijk zijn

Hiermee biedt het leidinggevenden én medewerkers waardevolle inzichten: wat maakt een gesprek prettig of onprettig? Ook biedt het model praktische handvaten: do’s en don'ts voor (een van) de succesfactoren.

Meer informatie

Contact met A&O fonds gemeenten

Eveline Vat | Projectleider Subsidies | eveline.vat@aeno.nl | www.aeno.nl