Duurzame inzetbaarheid tool: “Ik ben aan de bal”

SBCM (A&O fonds sociale werkbedrijven) onderschrijft het belang van een integrale benadering van DI en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

We zien ook dat een succesvolle aanpak tot stand komt door medewerkers op tijd actief te betrekken en het gesprek over duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Hiervoor hebben we o.a. de bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’ ontwikkeld.

Duurzame inzetbaarheid hebben we hierin begrijpelijk vertaald in "Ik ben aan de bal; ik leef gezond, ik blijf groeien en ik werk met plezier".

De campagne "Ik ben aan de bal" helpt SW-organisaties om bewustwording bij medewerkers te creëren op alle drie de pijlers. Daarmee kan het de start zijn van een eigen aanpak van duurzame inzetbaarheid. Het gedachtengoed rond ‘Ik ben aan de bal’ vormt de basis voor alle andere activiteiten die we rond DI uitvoeren.

 

Meer informatie

www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal

 

Contact met SBCM

Bruno Fermin | Fondsmanager SBCM | b.fermin@caop.nl | www.sbcm.nl