Bewustwordingscampagne duurzame inzetbaarheid voor medewerkers: “Ik ben aan de bal”

Duurzame inzetbaarheid vraagt om een integrale benadering van DI en maatwerk. Wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier ( te blijven) werken verschilt  per persoon. Elke SW (sociaal werkbedrijf) organisatie geeft hier op een eigen manier invulling aan. Een succesvolle aanpak komt tot stand door medewerkers actief te betrekken en het gesprek over duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Hiervoor heeft SBCM (A&O fonds sociale werkbedrijven) de bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’ ontwikkeld.

 

Drie pijlers van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is in de campagne begrijpelijk vertaald naar "Ik ben aan de bal; ik leef gezond, ik blijf groeien en ik werk met plezier". De campagne "Ik ben aan de bal" helpt SW-organisaties om bewustwording bij medewerkers te creëren op alle drie de pijlers. Daarmee kan het de start zijn van een eigen aanpak van duurzame inzetbaarheid. Het gedachtengoed rond ‘Ik ben aan de bal’ vormt de basis voor alle andere activiteiten die we rond DI uitvoeren.

 

Handreiking en Toolbox

Wil je weten of jouw organisatie klaar is om de campagne in te zetten? En hoe je een start maakt met een eigen aanpak van duurzame inzetbaarheid? Start met de Handreiking

In de Toolbox ‘Ik ben aan de bal’ vindt je allerlei communicatiematerialen en werkvormen om medewerkers handvatten te bieden om zelf aan de slag te gaan met hun eigen duurzame inzetbaarheid. Materialen die je zelf kunt printen of eenvoudig bij SBCM kunt huren.

Meer informatie

www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal

Contact met SBCM

Bruno Fermin | Fondsmanager SBCM | b.fermin@caop.nl | www.sbcm.nl