Aanpak ‘InZicht in Inzetbaarheid’ bereikt moeilijk bereikbare doelgroep

Savantis zet zich in voor de begeleiding van praktisch geschoolde werknemers bij loopbaanvraagstukken. Deze trajecten waren in oorsprong vooral gericht op begeleiding en coaching van individuele werknemers. De afgelopen jaren bij de gesprekken aan de cao-tafel een verschuiving opgetreden om in te zetten op een meer integrale benadering van inzetbaarheidsvraagstukken onder de noemer van Duurzame Inzetbaarheid.

Aangezien Duurzame Inzetbaarheid een veelvoud kent aan aspecten, heeft Savantis hiervoor een eigen concept en tool ontwikkeld (InZicht Inzetbaarheid, kortweg de IZI-tool©). Onze aanpak richt zich op het bedrijf vanuit de perceptie van de werknemer en de werkgever. De focus op inzetbaarheid kan de verbinding tussen de economische bedrijfsdoelstellingen en het HR-beleid versterken. Een integrale benadering dus.

Door middel van een gestructureerd interview met de werknemer worden alle aspecten van Duurzame Inzetbaarheid in kaart gebracht. Deze informatie gebruiken we om de werknemer vervolgens te voorzien van een persoonlijk rapport met advies om aspecten van Duurzame Inzetbaarheid te verbeteren. Daarnaast gebruiken we deze informatie om de werkgever te voorzien van een (geanonimiseerde) bedrijfsrapportage met conclusies en advies. Hierdoor kan een werkgever op basis van gesignaleerde risico’s en kansen zelf regie gaan voeren op de gewenste vervolgstappen.

De ervaringen met deze aanpak zijn zeer positief.

  • Werknemers waarderen vooral het gesprek met een onafhankelijk adviseur over de belangrijke issues van hun inzetbaarheidsvraagstuk(ken)
  • Werkgevers zijn vooral enthousiast over het gestructureerde overzicht van risico’s en kansen via de bedrijfsrapportage en de stuurinformatie om gerichte investeringen voor verbetering in te zetten.

Voor ons het bewijs dat ook de moeilijker te bereiken doelgroep van praktisch geschoolde werknemers op het thema Duurzame Inzetbaarheid, prima bereikt kan worden met deze aanpak. Daarnaast krijgen de sectorale opdrachtgevers door middel van een bundeling van de informatie uit de deelgenomen bedrijven ankers aangereikt voor de cao-onderhandelingstafel.

Meer informatie?

www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/uitvoering-van-beleid-szw-nieuwsbrieven/2019/esf-nieuwsbrief-2019-3/afbouwbedrijven-zetten-stap-vooruit

Contact met Savantis

Ronald van Driel | Directeur Savantis | r.vandriel@savantis.nl | www.savantis.nl