Kennismaken met: Annemarie Ebbendorf

De stuurgroep O&O Eigen Regie zet zich actief in voor het Lerend Netwerk. Dit doen we door activiteiten vorm te geven en te organiseren die aansluiten bij de behoeften van de leden van het netwerk. De stuurgroepleden stellen zich graag aan je voor! Deze keer maak je verder kennis met: Annemarie Ebbendorf van SFM en FSO.  

Wie ben je?

Mijn naam is Annemarie Ebbendorf. Ik woon in Noordeloos en werk in Culemborg voor twee O&O-fondsen. Voor SFM, dit staat voor Sociaal Fonds Mobiliteit en is het fonds voor zorgvervoer en taxi. De sector bestaat uit ongeveer 725 bedrijven waar 22.000 mensen werken.  Het andere fonds waarvoor ik werk is FSO en staat voor: Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer. Besloten Busvervoer is touringcarvervoer. In deze sector werken ongeveer 4.000 mensen bij 200 bedrijven. Ik werk bij de fondsen als beleidsmedewerker sinds 2018. Het zijn kleine fondsen waardoor bijna alle taken van O&O-fondsen bij mij de revue passeren. Op dit moment is vooral het grote chauffeurstekort een heet hangijzer. Werving is daarom een belangrijk onderwerp maar zeker ook duurzame inzetbaarheid. Als fonds willen we medewerkers graag gezond, vitaal, goed opgeleid en met plezier aan het werk houden. Daarvoor hebben we allerlei opleidingen en trajecten waar medewerkers op eigen initiatief gebruik van kunnen maken. Eigen regie dus!!!  

Waarom ben je lid van de stuurgroep?

Omdat ik het belangrijk vind om kennis en ideeën uit te wisselen tussen de verschillende soorten O&O-fondsen. Je raakt erdoor geïnspireerd.  

Waarvoor kunnen mensen contact met jou opnemen?

Je kunt contact met me opnemen als je als fonds iets wilt laten zien tijdens de deelmarkt die het Lerend Netwerk ieder jaar organiseert. Maar ook gewoon als je iets wilt weten over de activiteiten die SFM en FSO hebben voor bedrijven en hun medewerkers. Stuur me een mailtje via a.ebbendorf@sfmobiliteit.nl!