‘Alles-in-1’ voor uitzendkrachten

Het Doorzaam (uitzendbranche) traject ‘Alles-in-1 voor uitzendkrachten’ helpt uitzendkrachten om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Het gaat om concrete ondersteuning in de vorm van scholing, training of coaching op diverse terreinen. Dit omvat vitaliteit, financiële gezondheid, veiligheid en scholing/ontwikkeling.

Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst en gaat daarmee aan de slag door middel van het inzetten van een beschikbaar budget. Dit budget is maximaal €2500,- en kan voor meerdere interventies worden ingezet.

Ruim 25% van de uitzendkrachten is werkzaam in de techniek en ook ruim 25% in de logistiek. Andere vertegenwoordigde branches zijn zorg en banken en verzekeraars, zo’n 6 tot 9%.

Het traject leidt onder andere tot onderstaande uitkomsten (2019/2020):

  • 58% geeft aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen
  • 82% voelt zich gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen/te leren
  • 44% is beter geworden in het huidige werk
  • 32% geeft aan dat de vervolgstap heeft geholpen met het vinden van ander soort werk
  • 31% heeft minder stress
 

Uitzendkrachten geven als reactie:

"Ontzettend bedankt voor de mogelijkheden die jullie mij hebben geboden, ik heb zo veel meer overzicht gekregen over wat ik wil in mijn leven en hoe ik daar kan komen."

"Door deze opleiding krijg ik een kans om te kunnen blijven werken tot aan mijn pensioen en een kans om beter betaald werk te vinden."

"Dit project is een van de beste kansen waarnaar ik in mijn leven heb gezocht, het helpt om economisch en sociaal vooruit te komen."

 

Meer informatie

www.doorzaam.nl/cultuur/alles-in-1-voor-uitzendkrachten/videos/
www.doorzaam.nl/cultuur/alles-in-1-voor-uitzendkrachten  

Contact met Doorzaam

Chantal Huinder | Directeur Doorzaam | huinder@doorzaam.nl | www.doorzaam.nl