Presentaties O&O Deelmarkt 2020

Op de O&O Deelmarkt 2020 werden workshops verzorgd door diverse O&O en A&O organisaties: hoe gaan zij in de praktijk aan de slag met het thema duurzame inzetbaarheid? Wat zijn succesfactoren en wat zijn uitdagingen? Tijdens interactieve sessies werden kennis, ervaringen en instrumenten met elkaar gedeeld. Op deze pagina vind je de bijbehorende presentaties.

 

De VakBUS door OTIB

In deze interactieve workshop is gesproken over De OTIB VAKbus. De VAKbus gaat langs bij bedrijven om ter plekke in de bus met een groep werknemers aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling. OTIB heeft een programma met vervolgstappen ontwikkeld waar bedrijven en deelnemers erg enthousiast over zijn. De ontwikkelingen in de technische installatiebranche gaan hard. Het is belangrijk dat medewerkers bijblijven en leren wat er voor de toekomst nodig is. In de workshop is meer verteld over het programma en over de resultaten die tot nu toe zijn geboekt. Klik hier voor de presentatie van OTIB over de VAKbus.

E-coaching als tool voor loopbaanontwikkeling door A+O fonds Gemeenten

Sinds 2019 biedt het A&O fonds Gemeenten gemeente-ambtenaren de mogelijkheid om hun loopbaanvragen te onderzoeken door middel van e-coaching. Vraagstukken die hierbij spelen zijn: biedt de methodiek E-coaching een toegevoegde waarde voor de werkgevers en de werknemer? Zo ja? Welke? Levert dit tijdswinst op? Hoe werkt het schriftelijk coachen / inzet van geschreven taal voor de gemeente-ambtenaar? Biedt de anonimiteit ook een voordeel?  In deze workshop stond e-coaching centraal. Klik hier voor de presentatie van A+O Fonds Gemeenten over e-coaching.

Integrale aanpak DI: het traject “alles-in-1” door DOORZAAM

Deze workshop ging over het traject van DOORZAAM alles-in-1 voor uitzendkrachten. De integrale aanpak DI staat hierin centraal. Het traject is gebaseerd op de Maslow piramide: hoe ga je van de basis steeds verder naar totale duurzame inzetbaarheid op al de vier pijlers Cultuur, Loopbaan, Gezondheid en Werksituatie? Uitdagende vraagstukken zitten hem in het gehele traject van weten, willen, kunnen, durven en mogen (alsmede het meten hiervan). Klik hier voor de presentatie van DOORZAAM over Integrale aanpak DI

DIA door O&O Bouw & Infra

De nieuwe norm van sociale partners  is dat elke jong talent in de bouw en infra veilig, gezond, gemotiveerd en lerend zijn of haar pensioen haalt. Hiervoor wordt de duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers georganiseerd.  De DIA bestaat uit een preventief medisch onderzoek door de arbodienst, direct gevolgd door een adviesgesprek met een DIA-adviseur over de huidige en de gewenste situatie van de werknemer met als resultaat een persoonlijk actieplan. Dit aan de hand van thema’s onder drie pijlers: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. In de workshop werd ervaren hoe de DIA bijdraagt aan “Van bewustwording naar eigen regie” op Leren en ontwikkelen, Loopbaanstappen en Gezonde Leefstijl. Uitdagingen liggen vooral in het verhogen van de opkomst van de DIA door werkgevers en werknemers te motiveren er gebruik van te maken en de opvolging van het actieplan door werknemer. Klik hier voor de presentatie van O&O Bouw & Infra over de DIA.

Grip op loslaten door A+O Fonds Gemeenten

Deze workshop ging over grip op loslaten. Binnen de pijler “leren en ontwikkelen” brengt dit instrument een dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers op gang, waarin ze ontdekken hoe ze samen complexe vraagstukken kunnen aanpakken. Daarbij staan talenten van medewerkers voorop en ontdekken leidinggevenden hoe ze veilig ruimte kunnen geven aan medewerkers. Uitdaging daarbij is dat de leidinggevenden van hun leidinggevenden ook weer ruimte nodig hebben om dit instrument toe te passen. Klik hier voor de presentatie van A+O Fonds Gemeenten over Grip op loslaten.

IZI does it! door LOF

In deze workshop stond IZI centraal. IZI is een interviewinstrument dat aan de hand van een gestructureerde vragenlijst onderzoekt hoe de geïnterviewde werknemer zijn eigen inschatting maakt over vijf gebieden: Gezondheid, Kennis en vaardigheden, Balans werk-privé, Werkmotivatie en Veiligheid. Centraal staat de individuele (duurzame) inzetbaarheid van de werknemer. IZI verbindt individuele adviezen aan één integraal bedrijfsadvies.