Onderzoek Factor Vijf: de effectiviteit van DI-maatregelen

Duurzame inzetbaarheid staat -met recht- steeds hoger op de agenda van organisaties. Maar: wat levert het op? Hoe breng je de effecten in kaart? En: welke organisatie- en gedragsfactoren beïnvloeden het DI-beleid binnen gemeenten? Factor Vijf deed hier onderzoek naar in opdracht van A&O Fonds Gemeenten.

Over het onderzoek

In opdracht van A&O fonds gemeenten onderzocht Factor Vijf de effecten van maatregelen en acties die gemeenten en gemeentelijke organisaties inzetten om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te versterken. Met behulp van literatuur en interviews met medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals werden de effecten en bijbehorende beïnvloedingsfactoren onder de loep gelegd. Het onderzoek geeft diverse praktische handvatten die bijdragen aan een zo effectief mogelijk DI-beleid.

De conclusies

  • Het effect van de maatregelen is moeilijk te meten, maar er is weldegelijk sprake van een duidelijk merkbaar en voelbaar effect.
  • Verandervermogen als beoogde uitkomst van DI-beleid krijgt ten opzichte van vakmanschap in de praktijk minder aandacht.
  • In de praktijk is er toenemende aandacht voor positieve organisatiefactoren zoals dialoog en leer- en ontwikkelruimte.
  • Aandacht voor andere positief bewezen effecten, zoals: ontwikkelafspraken (onderdeel van maatwerk), autonomie en inspraak blijft achter.
  • In de praktijk is er te weinig aandacht voor het volhouden van nieuw gedrag. Verandering heeft namelijk meer nodig dan alleen één interventie of activiteit.
  • Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het stimuleren van dit nieuwe en blijvende gedrag. Bij de verschillende fases van gedragsverandering (weten, willen, kunnen, durven, mogen en doen) zijn verschillende betrokkenen belangrijk.

De tips

In het onderzoek worden praktische handvatten gegeven in de vorm van checklists: Een voor organisaties/leidinggevenden en een voor medewerkers. Deze zijn gebaseerd op actieonderzoek, met de fases denken - doen - kijken. De Checklists zijn te vinden op pagina 21-23 van het onderzoek.

Meer informatie

Contact met A&O fonds gemeenten

Eveline Vat | Projectleider Subsidies | eveline.vat@aeno.nl | www.aeno.nl