Samenwerkende O&O organisaties

Bij sector overstijgende vraagstukken kunnen O&O organisaties van elkaar leren en met elkaar innoveren. Samen zetten wij ons in voor het vergroten van de kansen voor werkenden, werkgevers en de maatschappij in een tijd van grote veranderingen op de arbeidsmarkt.