Learning Community UCC

Het A&O fonds Grafimediabranche participeert in de Provincie Utrecht in het "Learning Community UCC" (Utrecht Creatieve Community) via de Expeditie subsidieregeling. In het kader van LLO bundelen diverse creatieve mbo- en hbo-instellingen samen met diverse branches en netwerken de krachten teneinde de arbeidsmarktkansen in de regio te vergroten en beter op elkaar te laten aansluiten door o.a. een nieuwe LLO-structuur op te zetten.  
 

Contact met A&O Grafimediabranche

Richard Leloux | Directeur A&O Grafimediabranche | r.leloux@aenofonds.nl | www.aenofondsgrafimedia.nl