Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Algemeen

Een Opleidings- & Ontwikkelings (O&O/A&O*) organisatie is een stichting die door sociale partners bestuurd wordt: een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen een sector. Nederland telt ongeveer honderd opleidingsfondsen die ieder een deel van het bedrijfsleven en van overheidsorganisaties bestrijken. O&O organisaties hebben tot doel om de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Zij zorgen ervoor dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil blijft, zowel nu als in de toekomst. Dit doen zij door te investeren in thema’s als scholing, (intersectorale) arbeidsmobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar ook in promotie van beroep, instroombevordering en het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. *In een aantal cao’s zijn de activiteiten ondergebracht bij een Arbeidsmarkt en Ontwikkelings (A&O) fonds, in andere bij een O&O fonds. In deze notitie wordt verder gesproken over een O&O organisaties.
Organisaties investeren zelf in de individuele loopbaanstappen van hun werknemers.De toegevoegde waarde van O&O organisaties is dat zij collectief toevoegen wat een individueel bedrijf niet kan en wat via de markt en het regulier onderwijs onvoldoende van de grond komt. Denk aan:onderwijs voor (zij-)instromende vakmensen, het faciliteren van regionale en/of intersectorale samenwerkingsverbanden, het uitvoeren van arbeidsmarktonderzoeken en het ontsluiten van kennis via digitale platformen.Bovendien bevorderen O&O organisaties de professionele dialoog tussen werkgever en werknemer in hun sector over vakmanschap en loopbaanontwikkeling.